Dezvoltare‎ > ‎

Proiecte Investitionale

Link catre site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/commission/index_ro
Program al obiectivelor de investitii pentru anul 2016: click aici
Program al obiectivelor de investitii pentru anul 2015: click aici

Regulament de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare din județul Botoșani - dezbatere publică

- anexa 1: Lista autoritatilor locale din aria de operare a judeţului Botoşani şi zone de colectare a deşeurilor municipale - judeţul Botoşani: click aici
- anexa 2: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a serviciului public de salubrizare din judeţul Botoşani: click aici
- anexa 3: INDICATORII DE PERFORMANŢĂ pentru serviciul public de salubrizare în judeţul Botoşani: click aici
- anexa 4: STUDIU DE OPORTUNITATE pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale nepericuloase în judeţul Botoşani: click aici
- anexa 5: CAIET DE SARCINI pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale nepericuloase în judeţul Botoşani: click aici

Proiect Co-Finantat din fondul European de Dezvoltare Regional adresa nr. 61 / 26.08.2013: click aici

Informatiile privind implementarea proiectului pot fi urmarite la urmatoarele link-uri:
http://apmbt.anpm.ro/upload/108678_proiect%20CONBIOSPA%20RB.pdf domeniul web al Agentiei pentri Protectia Mediului Botosani dedicat proiectului

http://madebotosani.eu/proiect-conbiospa-rb/ - domeniul web al Asociatiei Pentru Botosani, dedicat proiectului

Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 2008-2020: click aici