INFORMATII CORONAVIRUS - COVID 19

Anunt

Comuna Mihaileni, in parteneriat cu comunele invecinate, elaboreaza studiu de oportunitate privind racordarea la gaze naturale a locuintelor in cadrul obiectivului de investitii: ” Infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comuna Mihaileni, Jud. Batosani”.
Mențiune: Angajamentele se por depune și on-line la adresa de e-mail : primariamihailenibt@yahoo.com Vizualizare