Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 3 din 27.01.2023 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes Vizualizare
  • HCL nr. 23 din 31.08.2021 – privind aprobarea Planului de Actiune privind serviciile sociale Vizualizare