Unitățile care funcționează sub autoritatea instituției