Anunturi

Anul 2020
  • Incheiere Judecatoria Dorohoi Jud. Botosani din 08.10.2020 privind validare mandat primar – Dl. Barbacariu Ioan – Laurentiu; HJ primar 2020 – rasterizata (Adaugat la data 08.10.2020) Vizualizare
Anul 2019
  • Anunt public – COMUNA MIHĂILENI, titular al proiectului ,,Extindere reţea de iluminat în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere reţea de iluminat în comuna Mihăileni, județul Botoșani” propus a fi amplasat în localităţile Mihăileni, Pȃrȃu Negru, Rogojeşti, comuna Mihăileni, judeţul Botoşani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbt.anpm.ro Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Botoşani. (Adaugat la data 08.07.2019) Vizualizare
  • INFORMARE asupra măsurilor ce vor fi întreprinse pe termen scurt, mediu și lung de Primăria comunei Mihăileni, județul Botoșani, pentru combaterea efectelor inundațiilor (Adaugat la data 28.01.2019) Vizualizare
Anul 2018
  • Anunt nr. 101 din 12.01.2018 privind declararea / clarificarea si completarea datelor din Registrul agricol pentru anul 2018 (Adaugat la data 12.01.2018) Vizualizare
Anul 2017
  • COMUNA MIHAILENI judetul Botosani, titular Ia “Planului Urbanistic General al comunei Mihaileni judetul Botosani” anunta publicul interesat asupra disponibilizarii Proiectului de Plan Urbanistic General si finalizarea raportului de mediu. (Adaugat la data 05.04.2017) Vizualizare